Gian hàng VNCS tại sự kiện Ngày hội An toàn thông tin 2020
Ông Khổng Huy Hùng (CEO VNCS) cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên
trong Liên minh phát triển hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam

Mr. Khổng Huy Hùng (CEO VNCS - Phó Chủ tịch VNISA)

phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam nhiệm kỳ III (2019-2024)

previous arrow
next arrow
Slider