GIẢI PHÁP Splunk - Nền tảng khai thác dữ liệu CNTT

Nền tảng Machine Learning và AI

Có khả năng dự đoán và ngăn chặn các rủi ro, nhằm nâng cao bảo mật và mang lại giá trị kinh doanh cho các tổ chức.

Mở rộng linh hoạt

Thu thập dữ liệu từ tất cả các nguồn dữ liệu trong hạ tầng CNTT, có khả năng mở rộng lên đến hàng Terabyte.

Đa dạng hóa dashboard

Dễ dàng xây dựng, tùy chỉnh dashboard cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau

Nền tảng tìm kiếm dữ liệu tiên tiến

Sử dụng nền tảng BigData để khai thác và tạo ra giá trị sử dụng từ tất cả các nguồn dữ liệu máy (Machine Data): thiết bị mạng, thiết bị / phần mềm bảo mật, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng phổ biến, phần mềm ứng dụng tự phát triển… 

Giải pháp hỗ trợ khả năng tìm kiếm nhanh chóng, liên kết được các sự kiện ở các nguồn khác nhau cho những vấn đề chung.

Phân tích dữ liệu nhanh chóng

Khả năng phân tích mạnh mẽ, liên kết được các sự kiện ở các nguồn khác nhau để đưa ra các đánh giá, dự đoán chuẩn xác về tình trạng của hệ thống.

Đa dạng hóa báo cáo cho nhiều mục đích khác nhau

Splunk cung cấp nhiều dạng biểu đồ, báo cáo nhằm giúp các đơn vị có thể nhanh chóng tạo báo cáo lên cấp trên. Các dữ liệu báo cáo được cập nhật liên tục theo thời gian thực, từ đó đưa ra các quyết định, đánh giá phù hợp.

Phản ứng nhanh chóng dựa trên nền tảng phân tích dữ liệu chính xác

Splunk có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như: giám sát vận hành hệ thống, giám sát bảo mật thông tin, điều tra sự cố, phân tích kinh doanh…