GIẢI PHÁP BeyondTrust - Quản lý truy cập đặc quyền

Lợi ích của Password Safe

Password Safe giảm rủi ro liên quan đến xâm phạm thông tin xác thực đặc quyền bằng cách bảo vệ quyền truy cập mật khẩu tài khoản đặc quyền và SSH key.

Có được toàn quyền kiểm soát truy cập hệ thống và ứng dụng thông qua quản lý phiên trực tiếp, cho phép quản trị viên ghi lại hành vi đáng ngờ cùng khả năng khóa hoặc chấm dứt phiên.

 

 

Giảm thiểu phức tạp trong quản trị

Chính sách động theo hướng tự động dò quét, tính năng smart rule và các tính năng kiểm soát truy cập đúng lúc của Password Safe giúp giảm bớt khối lượng công việc của các nhóm CNTT trong môi trường thông tin xác thực phức tạp.

Tự động hóa các quy trình thủ công như đưa tài sản vào quản trị, lưu trữ thông tin xác thực và phê duyệt đặc quyền giúp giảm chi phí quản trị và đảm bảo không có hệ thống nào không được quản lý.

Triển khai linh hoạt

Passord safe có thể được triển khai dưới dạng một thiết bị, trên đám mây (AWS, Azure, Google) hoặc dưới dạng mô hình SaaS.

Việc triển khai linh hoạt đảm bảo thông tin đăng nhập đặc quyền, quy trình bảo mật và quy trình làm việc của người dùng được bảo mật ngay lập tức.

 

Đảm bảo tuân thủ

Password Safe cung cấp cơ chế bảo mật và kiểm soát để đáp ứng và đảm bảo việc tuân thủ các quy định với lộ trình kiểm tra an toàn, quản lý phiên và phân tích thông tin xác thực chuyên sâu.

Tối ưu hoá giải pháp đầu tư

Password Safe có khả năng tích hợp với giải pháp quản lý định danh SailPoint, tăng cường hiệu quả trong việc quản lý định danh đối với các tài khoản đặc quyền và tài khoản thường.

Có thêm khả năng tích hợp với giải pháp SIEM để giám sát cũng như đảm bảo an toàn cho người dùng.

https://www.youtube.com/watch?v=w5lI69fMaGo