GIẢI PHÁP Radware - Cân bằng tải ứng dụng

Triển khai đa môi trường

Alteon có thể được triển khai trong bất kỳ trung tâm dữ liệu riêng tư hoặc môi trường đám mây nào và ở bất kỳ yếu tố hình thức nào được yêu cầu

Bảo vệ toàn diện

Tăng tính bảo mật từ khả năng bảo vệ ứng dụng toàn diện thông qua WAF nhúng, trình quản lý bot, khả năng bảo vệ thông tin về mối đe dọa và API để đảm bảo tính khả dụng của ứng dụng, giảm thiểu false positive và giữ an toàn cho ứng dụng và dữ liệu

Khả năng giám sát các vấn đề và mối đe dọa

Có được khả năng hiển thị theo thời gian thực và thông tin chi tiết các sự kiện để chủ động quản lý tính khả dụng của ứng dụng và các vấn đề bảo mật trước khi trải nghiệm người dùng bị ảnh hưởng

https://www.youtube.com/watch?v=VzyK0fcbggM