GIẢI PHÁP Radware - Tường lửa ứng dụng Web

Bảo mật ứng dụng web tiên tiến

Radware AppWall là một tường lửa ứng dụng web được đề xuất bởi phòng thí nghiệm NSS và đạt chứng nhận bởi ICSA Labs và tuân thủ PCI, cung cấp khả năng bảo vệ chống lại các cuộc tấn công vào các ứng dụng web và API

Sử dụng thuật toán học máy

Radware AppWall kết hợp các thuật toán học máy để luôn bảo vệ ứng dụng web, ngay cả khi các ứng dụng liên tục thay đổi và các mối đe dọa phát triển nhanh chóng

Phòng chống bot qua lấy dấu thiết bị

Các mô-đun theo dõi hoạt động và lấy dấu thiết bị của Radware AppWall cung cấp tính năng theo dõi nguồn không chỉ theo IP, giúp phòng chống tấn công từ các bot tiên tiến

Lấy dấu vân tay thiết bị để chống lại Bot

AppWall bỏ qua địa chỉ nguồn IP để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công IP động. Giải pháp vận dụng sức mạnh của các fingerprint nằm ở thông tin tổng hợp được trích xuất từ hàng chục thuộc tính trình duyệt được thu thập ở phía máy khách, tạo điều kiện phân loại bot chính xác.

Giảm thiểu chi phí vận hành với tỷ lệ false positive thấp nhất

Công nghệ tạo chính sách tự động độc đáo được thiết kế để bảo mật ứng dụng web một cách tự động nhất có thể với ít hoặc hạn chế sự tương tác của người dùng. AppWall phân tích ứng dụng Web được bảo vệ và tìm ra các mối đe dọa tiềm ẩn trong đó, sau đó tạo ra các quy tắc bảo vệ chi tiết, riêng lẻ và thiết lập chính sách ở chế độ chặn - do đó loại bỏ nhu cầu can thiệp của con người và tiết kiệm nguồn nhân lực và bảo trì.

Bảo vệ khỏi các cuộc tấn công web Zero-Day

Sử dụng cả mô hình bảo mật negative (dựa trên signature) và positive - AppWall là tường lửa ứng dụng web (WAF) không chỉ có khả năng nhận diện sai thấp nhất với việc vận hành tối thiểu, mà còn bảo vệ mạnh mẽ chống lại các mối đe dọa đã biết và chưa biết (Zero-day).

Bảo vệ đầy đủ các cuộc tấn công theo OWASP Top 10

Cung cấp khả năng nhận diện và chống lại các dạng tấn công bao gồm injections, cross-site scripting (XSS), cross-site request forgery (CSRF), phá vỡ xác thực và phiên quản lý cũng như cấu hình bảo mật không đầy đủ.

https://www.youtube.com/watch?v=8_3fwOypS4s