GIẢI PHÁP OpenText Encase - Giải pháp điều tra số

Tổng quan giải pháp điều tra số

Các giải pháp điều tra pháp y kỹ thuật số cho phép các nhà điều tra đẩy nhanh quá trình xử lý bằng chứng, thu thập liền mạch dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, duy trì tính toàn vẹn bằng chứng một cách an toàn và đóng các vụ án nhanh hơn.

OpenText ™ cung cấp các giải pháp điều tra pháp y kỹ thuật số cho phép các nhà điều tra đẩy nhanh quá trình xử lý bằng chứng, thu thập liên tục dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, duy trì tính toàn vẹn bằng chứng một cách an toàn và đóng các vụ án nhanh hơn.

  • Tăng tốc điều tra kỹ thuật số

Xử lý nhanh chóng khối lượng lớn các bằng chứng kỹ thuật số để tiết kiệm hàng giờ cho các nhà điều tra cho mỗi trường hợp.

  • Mở rộng việc thu thập bằng chứng

Thu thập bằng chứng từ nhiều nguồn và mạng khác nhau và đào sâu để làm nổi bật tất cả thông tin có khả năng liên quan.

  • Xây dựng báo cáo toàn diện

Cung cấp cho các điều tra viên, luật sư, thẩm phán và giám đốc điều hành cấp cao các kết quả bằng chứng chi tiết để đưa ra kết luận và kết thúc vụ án nhanh hơn.

  • Cải thiện khả năng hiển thị điểm cuối

Truy cập từ xa các thiết bị và có khả năng hiển thị các điểm cuối trong hoặc ngoài hệ thống mạng doanh nghiệp để cho phép điều tra kín đáo và đảm bảo năng suất của nhân viên.

  • Khả năng tùy chỉnh quy trình điều tra

Tối ưu hóa quy trình làm việc của điều tra viên với các điều kiện được xác định trước hoặc tùy chỉnh để nâng cao hiệu quả điều tra.

https://www.youtube.com/watch?v=yGZEckHLFgk