GIẢI PHÁP Splunk - Giám sát an ninh SIEM

Cảnh báo chủ động

Thay vì tạo ra cảnh báo dựa trên các ngưỡng thresholds cứng nhắc, Splunk ES đánh giá rủi ro chi tiết trên từng người dùng và thiết bị trong hệ thống, liên kết, phân tích dữ liệu theo cơ chế Machine Learning để đưa ra cảnh báo một cách chủ động.

Phát hiện tấn công nâng cao

Phát hiện các mối đe dọa nâng cao bằng công nghệ Machine Learning và hơn 700 out-of-the-box frameworks phát hiện tấn công như MITRE ATT&CK, NIST, CIS 20 và Kill Chain.

Tích hợp Threat Intelligence

Tối ưu hóa cảnh báo và tăng tốc điều tra với việc tích hợp các nguồn Threat Intel sẵn có và cập nhật thương xuyên từ Splunk Intelligence Management.

Cung cấp khả năng giám sát bảo mật toàn diện

Với Splunk, các tổ chức, doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện về bảo mật trên toàn bộ hạ tầng CNTT. Nển tảng giám sát có thể triển khai cả trên môi trường on-prem hay cloud.

Nhanh chóng phát hiện các rủi ro tấn công an ninh mạng

Splunk ES cho phép giám sát các thông tin bảo mật theo vị trí, host, nguồn dữ liệu, nhóm tài sản. Đưa ra các chỉ số KPI về xu hướng và tình trạng bảo mật theo thời gian thực, thông qua các chỉ số cũng như xu hướng, qua đó có phương án ứng phó kịp thời.

Điều tra hiệu quả, nhanh chóng

Hỗ trợ việc các công cụ đồ họa để điều tra sự cố từ dữ liệu thô, dữ liệu được phân tích để hiểu rõ về các hoạt động trong hệ thống mạng. Công cụ cho phép quan sát vào từng điểm thông tin nhỏ để điều tra các mối đe dọa.

Khả năng mở rộng linh hoạt

Splunk được xây dựng trên một nền tảng dữ liệu mở và có thể dễ dàng mở rộng quy mô một cách linh hoạt cả về dung lượng xử lý cũng như các bài toán về bảo mật khác nhau.