GIẢI PHÁP Splunk - Giám sát hiệu năng ứng dụng

Liên kết luồng dịch vụ

Splunk APM tự động tạo ra các liên kết giữa các dịch vụ, đưa ra cái nhìn vượt trội về tất cả các tương tác, các thành phần phụ thuộc và hiệu năng của dịch vụ.

Cảnh báo động thông minh

Cảnh báo động cho phép nhóm DevOps đặt cảnh báo dựa trên ngưỡng tĩnh, thay đổi đột ngột bất thường trong lịch sử để cảnh báo dễ dàng hơn và hạn chế các cảnh báo giả.

Phân tích hiệu năng code-level

Splunk APM phân tích hiệu suất code-level theo ngữ cảnh bằng cách theo dõi dữ liệu, giúp khắc phục sự cố tắc nghẽn và tối ưu hóa hiệu suất trong các ứng dụng nguyên khối và đám mây.

  • Splunk APM là gì?

Splunk APM là một giải pháp xử lý sự cố và giám sát hiệu suất ứng dụng dành cho các ứng dụng dựa trên microservices. APM giám sát các ứng dụng bằng cách thu thập các dấu vết phân tán. Dấu vết là một tập hợp các khoảng thời gian hoặc hành động xảy ra để hoàn thành một giao dịch.

  • Splunk APM giúp giải quyết những vấn đề gì?

Splunk APM giúp hình dung và hiểu được các môi trường phân tán phức tạp có vai trò quan trọng đối với các chức năng kinh doanh, năng suất và trải nghiệm của khách hàng. Nó cung cấp khả năng giảm MTTR thông qua các mức độ trực quan hóa và các tính năng khắc phục sự cố chưa từng có.

  • Thu thập dữ liệu ứng dụng bằng Bộ thu thập OpenTelemetry

Điều này sẽ cho phép xuất các khoảng và dấu vết từ các máy chủ và vùng chứa Kubernetes, Linux và Windows sang Splunk Observability Cloud.

  • Đánh giá mã nguồn liên tục

AlwaysOn liên tục phân tích hiệu suất mã nguồn theo ngữ cảnh với ảnh hưởng tối thiểu về hiệu năng. Tìm và khắc phục các tắc nghẽn dịch vụ, đồng thời xác định các cơ hội tối ưu hóa tài nguyên ở mọi nơi trong môi trường của ứng dụng.

https://www.youtube.com/watch?v=01s9-BunJtI