GIẢI PHÁP Radware - Phòng chống tấn công DDoS

Phòng thủ tấn công Zero-Day tự động

Phát hiện và giảm thiểu dựa trên hành vi để chống lại các cuộc tấn công zero-day mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng

Tạo dựng signature tấn công theo thời gian thực

Tạo signature tự động và sử dụng các phép thử nâng cao để đạt được độ chính xác cao nhất, giảm thiểu tối đa các cuộc tấn công không xác định và tác động với lưu lượng truy cập thông thường

Giảm thiểu tấn công SSL/TLS không sử dụng khóa

Khả năng bảo vệ không cần khóa khỏi các cuộc tấn công DDoS dựa trên SSL/TLS mà không làm tăng độ trễ và đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của người dùng

Khả năng bảo vệ tấn công DDoS nâng cao

Phát hiện và giảm thiểu các cuộc tấn công tiên tiến nhất hiện nay, bao gồm các dạng tấn công Burst, tấn công khuếch đại hệ thống tên miền (DNS), botnet IoT flood, tấn công từ lớp 3–7 và các dạng tấn công DDoS làm tê liệt khác

Phát hiện dựa trên hành vi cho độ chính xác cao nhất

Công nghệ phát hiện dựa trên hành vi đã được cấp bằng sáng chế của Radware cho phép doanh nghiệp nhận diện chính xác các cuộc tấn công theo thời gian thực, từ đó hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng tới hệ thống, đồng thời giảm thiểu việc nhận diện sai (false positives)

Bảo vệ chống tấn công DDoS Zero-Day tự động

Các bộ signature có thể được tạo ra tự động để bảo vệ doanh nghiệp khỏi các cuộc tấn công không xác định và zero-day. Trong vòng 18 giây, DefensePro có thể phát hiện, đặc điểm hóa và tạo ra bộ signature tối ưu để ngăn chặn các cuộc tấn công không xác định.

Phòng chống SSL/TLS flood không sử dụng key

Khả năng bảo vệ không cần key khỏi các cuộc tấn công DDoS dựa trên SSL/TLS mà không làm tăng độ trễ cho trải nghiệm của khách hàng, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của người dùng

Tùy chọn triển khai linh hoạt

Có sẵn nhiều tùy chọn triển khai, với các giải pháp kết hợp, dựa trên phần cứng và dựa trên đám mây để phù hợp với mọi kiến trúc hoặc trường hợp sử dụng của doanh nghiệp

https://www.youtube.com/watch?v=ykhdjGfQ9L4