GIẢI PHÁP Invicti - Kiểm thử bảo mật Website

Tích hợp rộng

Với hơn 50+ module tích hợp sẵn có, Invicti mang lại khả năng dễ dàng kết nối với CI/CD, issue tracker, các công cụ quản lý dự án, .. hoặc kết nối đến bất kỳ hệ thống nào với full-feature REST API

Triển khai linh hoạt

Hỗ trợ nhiều kiến trúc triển khai: On-prem, On-cloud và Hybrid

Chính xác cao

Giải pháp tự động xác nhận và kiểm tra tính chính xác của lỗ hổng

Tự động hóa quy trình bảo mật trong SDLC

Trong bổi cánh các lỗ hổng bảo mật liên tục xuất hiện với số lượng lớn và càng ngày phức tạp. Chúng ta cần các giải pháp hỗ trợ kiểm thử bảo mật được tích hợp song hành từng bước trong quy trình quản lý SDLC của doanh nghiệp.

Tự động hóa các chức năng
Xác định cách lỗ hổng bảo mật và tự động gán cho các nhân sự liên quan
Giảm thiết khối lượng công việc cho các đội ngũ bảo mật, phù hợp với AppSec, DevOps, hoặc DevSecOps 

 

Kiểm soát bức tranh toàn cảnh ứng dụng

Điều quan trọng nhất trong giám sát an ninh ứng dụng là việc phải đảm bảo chúng ta đang có cái nhìn toàn diện và chi tiết về các hệ thống, lỗ hổng bảo mật và quá trình tối ưu sửa lỗi

  • Xác định và đưa lên dashboard tất cả các ứng dụng web của tổ chức
  • Dò quét tất cả các góc cạnh của ứng dụng mà các công cụ khác có thể bỏ sót bởi công nghệ độc quyền của Inviciti (kết hợp DAST + IAST).
  • Nắm rõ trạng thái các quy trình sửa lỗi thông qua Dashboard của Invicti hoặc tích hợp với các hệ thống "issue tracking" và phần mềm "ticketing" của tổ chức

Cho kết quả chính xác cao

Các thử nghiệm trực tiếp của các nhà nghiên cứu độc lập cho thấy rằng Invicti luôn xác định được nhiều lỗ hổng hơn các công cụ quét khác, và trả về ít dương tính giả hơn.

  • Tiếp cận qua phương pháp kết hợp "dynamic" + "interactive" (DAST + IAST).
  • Sử dụng kết hợp dò quét theo mẫu (signature) và phân tích hành vi (behavior-based).
  • Dò quét nhanh chóng với các "engine" kiểm thử toàn diện.

Hướng dẫn khắc phục

Đảm bảo an ninh chủ động bằng cách song hành và tham gia vào quá trình phát triển phần mềm của đội ngũ phát triển ứng dụng. 

  • Tích hợp vào môi trường phát triển ứng dụng của đội ngũ lập trình viên.
  • Cung cấp các thông tin về các lỗ hổng bảo mật tương ứng, phương thức thực hiện khai thác và các hướng dẫn, giúp nâng cao trình độ đội ngũ lập trình viên về an ninh Website
  • Liên tục dò quét và kiểm soát các lỗ hổng bảo mật kịp thời.
https://www.youtube.com/watch?v=osd4a2h1hFY