CEO VNCS: “Phụ huynh cần ‘phòng thủ’ chủ động để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng”

Ngày 28/5/2020 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc – UNICEF Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý xây dựng Đề án ‘Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng’ giai […]

Đọc thêm


Tải tài liệu từ Honeywell: “Điều chỉnh nhân sự an ninh mạng – 5 điều nhà quản lý cần lưu ý”

Việc xác định mức độ phù hợp và kết hợp các nguồn an ninh mạng vẫn là một thách thức lớn đối với các nhà điều hành, bởi họ luôn bận rộn với khối lượng lớn công việc cần ưu tiên. Giúp cải thiện kỹ năng này cho các nhà quản lý/ điều hành, tải […]

Đọc thêm