Honeywell và Nozomi Networks công bố quan hệ đối tác tăng cường hoạt động bảo mật an ninh mạng

Honeywell và Nozomi Networks công bố quan hệ đối tác để cung cấp hệ thống bảo mật an ninh mạng toàn diện hơn, công nghệ đầu-cuối (end-to-end) cho môi trường OT. Sự hợp tác này kết hợp công nghệ hàng đầu về hiển thị và bảo mật của Nozomi Networks trong môi trường OT và […]

Đọc thêm