[Webinar-BeyondTrust]: Tấn công và bảo vệ hệ thống Windows

 

THANG DIEN

(Diễn giả khách mời Jay Beale Hacker Windows đồng sáng lập và CTO của InGuardians)

Thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019 lúc 9 giờ sáng (GMT+7)

Trong hội thảo trực tuyến bản demo này, Jay Beale của InGuardians tấn công một hệ thống Windows dễ bị tấn công có chủ đích dựa trên “Metasploitable 3.” Thiết bị này là một mã nguồn mở ( open source project ) được tạo ra để tiến hành khai thác Metasploit Windows.

Trước tiên, Jay sẽ mô phỏng một kẻ tấn công mạng trong chế độ đội đỏ “Red teaming” của mình nhằm khai thác một chuỗi các lỗ hổng đồng thời giành quyền chủ động khi anh ta đi qua. Sau đó, Jay sẽ chuyển sang chế độ đội Xanh “Blue team” nhằm thể hiện khả năng chủ động phòng thủ trên không gian mạng với mục đích đập tan không chỉ cuộc tấn công của đội Đỏ mà còn các hoạt động khai thác tiềm năng khác.

Sau hội thảo trên web này, bạn hãy sử dụng máy CTF Metasploitable 3 của chính mình, bằng việc tải xuống một bản sao của Kali Linux, lặp lại cuộc tấn công và tự mình khám phá hệ thống phòng thủ!

Register-Now-TIENG VIET