Cảnh báo mã độc APT tấn công có chủ đích vào ngân hàng và các tổ chức hạ tầng quan trọng quốc gia

Sáng ngày 23/7/2018, Trung tâm VNCERT đã có lệnh điều phối, cảnh báo số 234/VNCERT-ĐPƯC khuyến cáo các ngân hàng, tổ chức hạ tầng trọng yếu quốc gia thực hiện các biện pháp để ngăn chặn kịp thời mã độc tấn công. Với hình thức tấn công có chủ đích này, tin tặc đã tìm […]

Đọc thêm