[Tuyển dụng] SALES MANAGER

Job Description for Sales Manager – Vị trí: Phụ trách kinh doanh (Sales Manager) khối khách hàng Chính phủ, Viễn thông, Doanh nghiệp – Mô tả công việc: Xây dựng, thực hiện kế hoạch kinh doanh các sản phẩm, giải pháp của VNCS Tìm kiếm và xây dựng kênh phân phối, duy trì các mối […]

Đọc thêm