WatchGuard AuthPoint giành được các danh hiệu hàng đầu tại ISPG Global Excellence Awards 2019

Chúng tôi vui mừng thông báo Info Security Products Guide, một tổ chức dẫn đầu ngành về việc tư vấn và nghiên cứu về bảo mật, đã gọi tên WatchGuard là người chiến thắng cho ba hạng mục của giải thưởng lần thứ 15 thường niên ISPG Global Excellence Awards 2019! Giải thưởng này công nhận các đóng góp […]

Đọc thêm