Sử dụng Acunetix online để quét lỗ hổng website một cách dễ dàng hơn

Acuentix Online

ACUNETIX

Acunetix Onine là phương pháp đơn giản mà hiệu quả trong việc quét lỗ hổng website. Các bạn truy cập website https://www.acunetix.com/vulnerability-scanner/register-online-vulnerability-scanner/ để đăng ký dùng thử 14 ngày miễn phí với đầy đủ tính năng. Acunetix Online vẫn cung cấp đầy đủ các tính năng và bao gồm cả xuất báo cáo.
Quet lo hong website bang Acunetix Online

Acunetix Online vẫn cung cấp đầy đủ khả năng quét lỗ hổng website và lỗ hổng hệ thống trên máy chủ web. Bạn sẽ không phải download và cài đặt bất cứ phần mềm nào. Truy cập link trên để đăng ký sử dụng Acunetix online, giải pháp quét lỗ hổng website phù hợp với nhiều đơn vị, tổ chức.

Chi tiết các bạn có thể liên hệ Công ty cổ phần công nghệ an ninh không gian mạng Việt Nam (VNCS) để được hướng dẫn trực tiếp. Chi tiết truy cập https://vncs.vn