Splunk live webinar: MAKING A DIFFERENCE IN YOUR SECURITY POSTURE SPLUNK ENTERPRISE SECURITY

Splunk Live Webinar: MAKING A DIFFERENCE IN YOUR SECURITY POSTURE SPLUNK ENTERPRISE SECURITY

Splunk App for Enterprise Security sẽ giúp bạn phát hiện và đánh bại các mối đe dọa mạng tốt hơn.

? Bạn chưa quen với Splunk hay đã sử dụng Splunk Enterprise như một phần trong việc giám sát của bạn?

? Bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế SIEM hoặc đang tìm cách tiếp cận chiến lược hơn để tăng cường hoạt động bảo mật của bạn trong tương lai gần?

Nếu vậy, bạn cần tham dự hội thảo trực tuyến này để tìm kiếm câu trả lời cho mình về:

? Những thách thức chung với hoạt động bảo mật ngày nay.
? Splunk giải quyết nhu cầu của môi trường SOC hiện đại như thế nào?
? Tại sao bạn cần Splunk Enterprise Security làm SIEM điều khiển phân tích của bạn?

Tham dự phiên này và tìm hiểu lý do Splunk nằm trong top đầu của Gartner SIEM MQ * trong 6 năm liên tiếp.

up fb webinar splunk