Enter your keyword

Tường lửa ứng dụng website – AppWall

Radware

AppWall làm được gì?

AppWall là một giải pháp tường lửa ứng dụng Web, đảm bảo giao hàng nhanh chóng, đáng tin cậy và an toàn của các ứng dụng Web nhiệm vụ quan trọng. Nó cho phép tuân thủ PCI thông qua giảm thiểu các mối đe dọa bảo mật ứng dụng web và các lỗ hổng, ngăn chặn hành vi trộm cắp dữ liệu và thao tác của công ty dữ liệu nhạy cảm, và bảo vệ thông tin khách hàng. Ngoài ra, nó làm giảm nguy cơ ngày càng tăng của cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp của bạn đang được sử dụng để tấn công người khác.

AppWall là một phần cốt lỗi của hệ thống giảm nhẹ tấn công thế hệ tiếp theo của Radware (AMS).

AppWall cũng có sẵn như là dịch vụ hybrid-based cloud WAF đầu tiên.

Điều gì làm nên tường lửa ứng dụng web AppWall?

AppWall cung cấp công nghệ bảo vệ được cấp bằng sáng chế để tạo ra và duy trì các chính sách an ninh mạng doanh nghiệp đảm bảo an ninh tốt nhất với tỉ lệ chặn sai thấp nhất và công sức hoạt động tối thiểu.
Khi được kích hoạt, các mô-đun hệ chính sách tự động trong vòng AppWall phân tích các thuộc tính liên quan đến sự an toàn của các ứng dụng Web được bảo vệ và nguồn gốc các mối đe dọa tiềm năng trong ứng dụng. Các ứng dụng web sau đó được ánh xạ vào vùng ứng dụng, với mỗi mối đe dọa tiềm năng của chính nó. Cuối cùng nó tạo ra quy tắc bảo vệ riêng biệt cho từng khu vực và thiết lập một chính sách trong chế độ chặn. Khi đã hoàn tất quá trình tối ưu, tỉ lệ chặn sai được giảm thiểu và duy trì đảm bảo an ninh mạng doanh nghiệp tốt nhất.

VNCS là nhà phân phối các sản phẩm của Radware tại Việt Nam.