Enter your keyword

Quét lỗ hổng website

Acunetix

Acunetix – Công cụ Quét lỗ hổng Website hàng đầu thế giới

Trên 70% các các trang web có lỗ hổng có thể dẫn đến các hành vi trộm cắp dữ liệu nhạy cảm như thông tin thẻ tín dụng, thông tin khách hàng…Tin tặc tập trung nỗ lực tìm kiếm và khai thác các lỗ hổng thông qua các ứng dụng như giỏ hàng, form đăng nhập, form thanh toán…

Vì có thể truy cập website 24/7 và từ bất kỳ vùng miền nào nên nếu một website không an toàn thì dễ dàng bị tin tặc khai thác và lợi dụng để chiếm đoạt thông tin.

Hơn 70% các trang web và các ứng dụng web có chứa lỗ hổng có thể dẫn đến hành vi trộm cắp dữ liệu.

 

Tường lửa, SSL và khóa máy chủ sẽ vô ích khi chống lại tấn công ứng dụng Web

Tấn công ứng dụng web, dựa trên cổng 80/443 đi thẳng qua tường lửa, hệ điều hành và các biện pháp an toàn tầng mạng, và xuyên thẳng vào trung tâm của ứng dụng  và dữ liệu của công ty bạn.  Các ứng dụng  web khi thiết  kế riêng thường không được kiểm tra kỹ càng, có lỗ hổng bảo mật chưa được khám phá và do đó là con mồi dễ dàng cho các tin tặc

Check SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS) và các lỗ hổng khác với công nghệ  AcuSensor thông minh

Acunetix WVS kiểm tra tất cả các lỗ hổng web bao gồm cả SQL Injection, Cross Site Scripting và nhiều lỗ hổng khác. SQL Injection là kỹ thuật tấn công sửa đổi các truy vấn SQL để đạt được quyền truy cập vào dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Cross-site scripting là kỹ thuật tấn công cho phép một hacker để thực hiện một kịch bản độc hại trên trình duyệt của người dùng truy cập.

acunetix
Acunetix 1

VNCS là nhà phân phối độc quyền sản phẩm này của Acunetix tại Việt Nam.