Enter your keyword

Phân tích bảo mật doanh nghiệp

Splunk

introducing-splunk-the-big-data-engine-20-638

 

Hệ thống CNTT và cơ sở hạ tầng  tạo ra các dữ liệu mỗi giây mỗi ngày. Dữ liệu máy này chứa record phân loại tất cả các hành vi người dùng, dịch vụ, mức độ rủi ro an ninh mạng, các hoạt động gian lận… Là một trong những phân khúc phát triển nhanh nhất và phức tạp nhất của dữ liệu lớn, dữ liệu máy cũng là một trong những dữ liệu giá trị nhất.

Splunk Enterprise và Splunk Cloud cung cấp nền tảng hàng đầu cho việc thu thập, phân tích và mô phỏng dữ liệu máy. Đồng thời cung cấp một phương thức để tổ chức và trích xuất những hiểu biế từ một lượng lớn dữ liệu được tạo ra trên dữ liệu nguồn khác nhau. Hunk®: Splunk Analytics cho Hadoop và NoSQL là nền tảng hàng đầu để khai phá, phân tích và mô phỏng dữ liệu.

 

DGRM-Splunk-HUNK-106

 

Tại sao dùng Splunk?

Trên 7.900 công ty, trong đó có hơn hai phần ba các Fortune 100, sử dụng phần mềm Splunk để đạt được cấp độ mới về khả năng hiển thị. Là một trong những cách nhanh nhất và dễ nhất để đưa dữ liệu ra làm việc. Bạn có nhiều lựa chọn cho dữ liệu quan hệ có cấu trúc phù hợp tốt vào các hàng và cột. Nhưng trước khi Splunk, nhận ra giá trị của dữ liệu phi cấu trúc lớn thô hoặc poly-cấu trúc có thể mất vài tháng thời gian phát triển và kết thúc với một nguy cơ cao của sự thất bại của dự án. Dưới đây là những gì làm cho phần mềm Splunk khác nhau:

Tất cả mọi thứ bạn cần đều có đầy đủ trong một giải pháp: Splunk Enterprise và Splunk Cloud thu thập và index bất kỳ dữ liệu máy tính trong thời gian thực. Bây giờ bạn có thể tìm kiếm, trình duyệt, điều hướng, phân tích và hiển thị dữ liệu của bạn từ một nơi.

Dễ triển khai, dễ sử dụng: Một người có thể tải về và thực hiện Splunk Enterprise chứ không phải tham gia một đội ngũ những người tháng hoặc thậm chí nhiều năm để triển khai một giải pháp. Bạn có thể kết nối với dữ liệu của bạn trong một vài cú nhấp chuột và dễ dàng tạo ra các biểu đồ mạnh mẽ.

Không bao giờ bỏ lỡ một điều gì: Tìm kiếm và phân tích hàng terabyte dữ liệu lịch sử và lập chỉ mục. Sử dụng Splunk Enterprise hoặc Splunk Cloud để theo dõi dữ liệu của bạn cho các xu hướng và mô hình cụ thể của hoạt động hoặc hành vi. Thiết lập các cảnh báo thời gian thực để thông báo cho người dân cần phải biết ngay lập tức. Sử dụng để phân tích Hunk tháng hoặc nhiều năm dữ liệu lịch sử trong Hadoop và NoSQL lưu trữ dữ liệu.

– Được thiết kế cho người mới và các chuyên gia: Tìm kiếm mạnh mẽ, chuyên sâu và khả năng báo cáo đáp ứng các nhu cầu của người dùng mới làm quen và chuyên gia phân tích như nhau. Dễ dàng tạo biểu đồ cho phép hiểu biết quan trọng của dữ liệu máy tính của bạn.

Dữ liệu của bạn được an toàn trong Splunk: Đằng sau tất cả mọi thứ Splunk Enterprise và Splunk Cloud làm là một mô hình bảo mật mạnh mẽ, cung cấp xử lý an toàn dữ liệu, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, auditability và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Hunk kéo dài Kerberos an ninh với các điều khiển truy cập dựa trên vai trò, xác thực pass-through và auditability.

VNCS là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của Splunk tại Việt Nam. 

Giới thiệu về Splunk

Machine Data là gì?