Enter your keyword

Giám sát bảo mật SIEM

Splunk

Splunk được Gartner đánh giá là giải pháp Top 1 trong lĩnh vực SIEM năm 2019

Kết quả hình ảnh cho siem gartner 2019"

Năm thứ hai liên tiếp, Splunk đã được xếp là Leader trong Magic Quadrant cho lĩnh vực SIEM

Ngày nay, hàng ngàn các tổ chức trên thế giới sử dụng Splunk Enterprise và Splunk App for Security Enterprise để tạo ra một nền tảng an ninh tình báo, thúc đẩy phân tích để giúp phát hiện các đe dọa tiên tiến được biết và chưa biết.

Splunk App for Security Enterprise bao gồm xác định các hành vi bất thường đe dọa đến dữ liệu của tổ chức và các mô hình dữ liệu cho phép tạo nhanh các phân tích.

 

splunklive-splunk-for-security-20-638

 

Hiện tại Splunk cung cấp hơn 1000 ứng dụng bảo mật và tuân thủ cụ thể hỗ trợ các sản phẩm ngành công nghiệp hàng đầu từ: Cisco Systems, FireEye, Microsoft, Palo Alto Networks và nhiều hơn nữa.

Kết quả hình ảnh cho splunk enterprise security"

Một giao diện dashboard của ứng dụng SIEM trên nền Splunk

Splunk Enterprise

So sánh Splunk Enterprise và SIEM truyền thống