Enter your keyword

Giải pháp quản lý lỗ hổng hệ thống cho doanh nghiệp

BeyondTrust

Quản lý lỗ hổng hệ thống với giải pháp RetinaCS của BeyondTrust

Retina CS là giải pháp phần mềm quản lý lỗ hổng duy nhất được thiết kế từ đầu, cung cấp cho các tổ chức sự đánh giá lỗ hổng về nhận thức ngữ cảnh và phân tích rủi ro. Kiến trúc hướng kết quả của Retina làm việc với người dùng để chủ động xác định tiếp xúc bảo mật, phân tích tác động kinh doanh, lập kế hoạch và tiến hành khắc phục trên cơ sở hạ tang khác biệt và không đồng nhất. Hơn 10.000 khách hàng trên toàn thế giới dựa vào Retina để có thể quản lý các lỗ hổng có thể thấy được, đo được và tố cáo được qua tổ chức của họ.
Phần mềm Retina CS Enterprise Vulnerability Management cho phép:

  • Khám phá mạng, website, điện thoại di động, điện toán đám mây, cơ sở hạ tầng IoT và ảo hóa
  • Mô tả sơ lược cấu hình tai sản và tiềm năng rủi ro
  • Chỉ ra các lỗ hổng, phần mềm độc hại và các tấn công
  • Phân tích nguy cơ tiềm ẩn và lợi ích từ sự khắc phục
  • Khắc phục lỗ hổng thông qua quản lý vá lỗi tích hợp (tùy chọn)
  • Báo cáo về lỗ hổng, tuân thủ, tiêu chuẩn, …
  • Bảo vệ các thiết bị đầu cuối chống lại các cuộc tấn công từ phía khách hàng
  • Thực hiện nhiều hơn các quyết định đặc quyền được thông báo