Enter your keyword

Giải pháp cho môi trường IT/OT

Các giải pháp của Honeywell được triển khai tại hàng ngàn địa điểm trên toàn thế giới trong các lĩnh vực khác nhau. Các giải pháp mang đến khả năng hiển thị, độ tin cậy và chuẩn hoá cho hoạt động của nhà máy IT/OT:

  1. Đảm bảo tiếp cận truy cập cho kết nối an toàn (Secure Remote Access)

Nền tảng bảo mật không gian mạng Honeywell Forge giúp bảo mật các tài sản từ xa từ một trung tâm hoạt động và bảo mật. Công nghệ đã được chứng minh lĩnh vực này như tự động hóa việc triển khai và thực thi các chính sách bảo mật trên toàn hệ thống trong khi vẫn tập trung vào các yếu tố cần thiết về an ninh mạng như khả năng hiển thị thiết bị, vá lỗi, thu thập logs, truy cập từ xa và tính chuẩn hoá.

Tuân thủ các Framework như NIST, NIST SP 800-82 và các tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu (bao gồm NERC CIP, ENISA, PERA, ISO 27001 và ISA / IEC-62443). Nền tảng an ninh mạng Honeywell Forge cải thiện tiêu chuẩn an ninh mạng trong các tổ chức công nghiệp.

LỢI ÍCH CỦA GIẢI PHÁP

•  Đơn giản hóa quyền truy cập vào tài sản của nhà cung cấp
• Tập trung kiểm soát tất cả các phiên truy cập từ xa trên toàn doanh nghiệp
• Chuẩn hóa các thủ tục truy cập từ xa
• Giám sát và kiểm tra phiên
• Kiểm soát thông qua các quyền và đặc quyền truy cập dựa trên vai trò và thiết bị cụ thể
• Chi phí thấp hơn và dễ dàng để quản lý nguồn từ bên thứ ba và nhân viên vận hành

  1. Bảo mật phương tiện truyền thông (SMX)

Bảo mật phương tiện truyền thông giúp giảm rủi ro an ninh mạng và hạn chế sự gián đoạn hoạt động bằng cách giám sát, bảo vệ và ghi lại logs của các phương tiện di động trong các cơ sở công nghiệp. SMX cung cấp cho các nhà điều hành nhà máy quyền kiểm soát và khả năng hiển thị chưa từng có đối với việc sử dụng an toàn USB và phương tiện di động của nhân viên và nhà thầu, giảm rủi ro không gian mạng để vận hành các mạng điều khiển trên toàn cầu.

SMX cung cấp các khả năng phát hiện mối đe dọa mới nhất cho các cơ sở hạ tầng quan trọng và môi trường mạng bị cô lập. SMX kết nối sự phân chia giữa các yêu cầu của IT và OT để tạo ra quy trình an toàn hơn. Nó cung cấp các cập nhật nghiên cứu mối đe dọa của nhà cung cấp trong khi đóng các lỗ hổng bảo mật một cách an toàn.