Enter your keyword

Cân bằng tải đường truyền – Linkproof

Radware

Giải pháp cân bằng tải đường truyền – Linkproof

Hệ thống WAN của bạn đã từng bị gián đoạn hoặc gặp các vấn đề về hiệu suất nói chung? Nếu vậy, LinkProof có thể là một giải pháp cân bằng tải liên kết tuyệt vời cho bạn.

LinkProof là một thiết bị cân bằng tải liên hết nhằm tối đa hóa hiệu quả của mạng WAN giữa các văn phòng chi nhánh và trụ sở chính hoặc disaster recovery (DR) site. Nó là một thiết bị cân bằng tải multi-WAN cho phép bạn tối đa hóa hiệu quả của mạng WAN bằng cách bỏ qua những ách tắc, gián đoạn dịch vụ mạng, và cho phép bạn quyết định đường truyền nào được sử dụng cho ứng dụng nào và tại thời điểm nào.

 

Điều gì làm nên cân bằng tải LinkProof?

Cân bằng tải đường truyền cải thiện ứng dụng sẵn có và thời gian đáp ứng trên toàn mạng và tăng thông lượng tổng thể của tài nguyên máy chủ. Radware LinkProof, là một giải pháp cân bằng tải mạng có thể cải thiện đáng kể hiệu suất mạng của bạn. Bỏ qua tắc nghẽn, tránh gián đoạn, quản lý tiêu thụ băng thông và đảm bảo mạng của bạn luôn sẵn sàng để thực hiện.

 

linkproof-3

 

LinkProof 8016/12016/16016 ODS3

  • Được thiết kế cho các doanh nghiệp lớn và các tổ chức yêu cầu khả năng mở rộng OnDemand
  • Cung cấp lên đến 16 Gbps tốc độ băng thông

LinkProof 1016/2016/4016 ODS2

  • Được thiết kế cho các doanh nghiệp lớn và các tổ chức yêu cầu khả năng mở rộng OnDemand
  • Cung cấp lên đến 4 Gbps tốc độ băng thông

LinkProof 108/208/1008/2008/4008 ODS-VL

  • Được thiết kế cho các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn và các tổ chức yêu cầu khả năng mở rộng OnDemand
  • Cung cấp lên đến 4 Gbps tốc độ băng thông

VNCS là nhà phân phối các sản phẩm của Radware tại Việt Nam.