Enter your keyword

Bộ giải pháp dò quét và phân tích lỗ hổng

Những năm gần đây, tình hình an ninh mạng diễn ra rất phức tạp. Các quốc gia không những coi an ninh mạng như một phương thức hiện quả mà còn sử dụng an ninh mạng như một vũ khí đấu tranh chính trị. Các cuộc tấn công diễn ra ở quy mô ngày càng rộng, với tính chất phức tạp và khó kiểm soát, đặc biệt trong kỷ nguyên vạn vật kết nối Internet (IoT- Internet of Things), bất cứ thiết bị nào kết nối mạng máy tính đều có thể bị lợi dụng để tổ chức một cuộc tấn công nhằm vào các hệ thống máy chủ, thiết bị kết nối Internet khác.

Việc phát hiện sớm các điểm yếu và nguy cơ mất an toàn thông tin là cần thiết. Tuy nhiên thực tế nhiều cơ quan, đơn vị còn gặp một số hạn chế trong việc nhận diện và cảnh báo khi trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công vào hệ thống. Cụ thể như sau:

–  Chưa có công cụ dò quét, phát hiện điểm yếu hiệu quả, tập trung và khả mở.

–  Chưa có giải pháp tự động phân tích, phát hiện, và gửi cảnh báo qua email và SMS khi có thông tin về các lỗ hổng mới trên hệ thống thiết bị hiện dùng.

–  Các thông tin thu được sau khi dò quét ở dạng thô, chưa được tổ chức hợp lý dẫn đến việc phân tích kém hiệu quả.

–  Chưa nhận diện dò quét các thiết bị IoT, Camera IP hay SCADA.

–  Hệ thống không đưa ra được báo cáo tổng quan, đầy đủ, còn phụ thuộc vào nguồn lực con người.

–  Việc sử dụng phức tạp, yêu cầu trình độ cao để sử dụng, tốn kém trong việc đào tạo nhân lực.

Nhằm giải quyết vấn đề cấp thiết này trước tình hình mới, trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Công nghệ an ninh không gian mạng Việt Nam (VNCS) đã nghiên cứu và phát triển bộ giải pháp rà soát và phân tích lỗ hổng an ninh mạng gồm hai giải pháp:

 • Giải pháp rà soát hạ tầng internet (VNCS CyberScan)
 • Giải pháp phân tích đánh giá lỗ hổng bảo mật (VNCS CyberVul)

Giải pháp VNCS CyberScan cung cấp một số tính năng sau:

 • Cung cấp khả năng rà quét phi tập trung, có khả năng phân tải và dễ dàng mở rộng, nâng cấp
 • Hỗ trợ rà quét, bóc tách và tinh chỉnh dữ liệu thu được thành các thông tin hữu ích phục vụ phân loại và quản lý thiết bị
 • Thực hiện dò quét qua giao diện web thân thiện, tập trung chuyên sâu các vấn đề về hệ thống.
 • Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, dễ dàng cho các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • Có khả năng bổ sung các kịch bản để nhận diện lỗ hổng mới phát hiện

Giải pháp VNCS CyberVul cung cấp một số tính năng sau:

 • Có khả năng đưa ra các thống kê, biểu đồ trực quan, thuận tiện cho việc quan sát phạm vi, xu hướng của điểm yếu, lỗ hổng.
 • Quan sát kết quả qua giao diện web thân thiện, tập trung chuyên sâu các vấn đề về hệ thống.
 • Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, dễ dàng cho các đơn vị, doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • Tự động phân tích thống kê các các nguy cơ và đưa ra cảnh báo qua Email, SMS.
 • Đưa ra các báo cáo về các nguy cơ bảo mật đang tồn tại và mức độ ảnh hưởng
 • Đưa ra các thống kê, cảnh báo các xu hướng tấn công

Chúng tôi mong muốn bộ giải pháp VNCS CyberScan và VNCS CyberVul sẽ lại là một trong những giải pháp an ninh hỗ trợ đắc lực các cho đơn vị cần phát hiện sớm và kiểm soát các vấn đề về an toàn thông tin tại các thiết bị, hạ tầng.