Dịch vụ giám sát và vận hành an toàn thông tin

Trong quá trình tự triển khai giám sát và vận hành an toàn thông tin, các doanh nghiệp và tổ chức thường gặp rất nhiều khó khăn, có thể kể đến những vấn đề điển hình như: Nguồn lực vận hành an toàn thông tin tại các đơn vị đang có sự thiếu hụt. Nhân […]

Đọc thêm