Giám sát lỗ hổng hệ thống

Tenable’s SecurityCenter Continuous View (SecurityCenter CV) cung cấp khả năng giám sát toàn bộ hệ thống, phát hiện lỗ hổng một cách chuyên sâu, dò tìm các lỗ hổng, các cấu hình sai, mã độc và các mối đe dọa theo thời gian thực. SecurityCenter CV cho phép phân tích lỗ hổng một cách hoàn […]

Đọc thêm