Selecting the Right SOC Model for Your Organization

According to a Gartner report, a Security Operations Center (SOC) provides centralized and consolidated cybersecurity incident prevention, security event monitoring, detection and response capabilities, and supports other business unit requirements.1 Many organizations want to formalize their approach to security with a SOC model, but let’s face it, building and operating a SOC can be expensive and difficult. Yet, […]

Đọc thêm


Phân tích bảo mật doanh nghiệp

  Hệ thống CNTT và cơ sở hạ tầng  tạo ra các dữ liệu mỗi giây mỗi ngày. Dữ liệu máy này chứa record phân loại tất cả các hành vi người dùng, dịch vụ, mức độ rủi ro an ninh mạng, các hoạt động gian lận... Là một trong những phân khúc phát triển [...]
Đọc thêm


Giám sát bảo mật SIEM

Splunk được Gartner đánh giá là giải pháp Top 1 trong lĩnh vực SIEM năm 2019 Năm thứ hai liên tiếp, Splunk đã được xếp là Leader trong Magic Quadrant cho lĩnh vực SIEM Ngày nay, hàng ngàn các tổ chức trên thế giới sử dụng Splunk Enterprise và Splunk App for Security Enterprise để [...]
Đọc thêm