CROWDSTRIKE – GIẢI PHÁP BẢO MẬT ĐIỂM CUỐI

CrowdStrike là một công ty công nghệ an ninh mạng của Mỹ có trụ sở tại Sunnyvale, California. CrowdStrike cung cấp Cloud Workloads và các dịch vụ bảo mật điểm cuối (Endpoint Security), thông tin về mối đe dọa (Threat Intelligence) và phản ứng tấn công mạng (Cyber Attack Response). CrowdStrike đã tham gia vào [...]
Đọc thêm