Giải pháp kiểm soát an ninh mạng

Phát hiện và giám sát truy cập ForeScout cho phép giám sát sự xuất hiện của các Assets mới ngay tại thời điểm chúng được kết nối vào hệ thống mạng bằng các công nghệ chủ động hoặc bị động (active/ passive) để quản trị toàn bộ hệ thống liên tục theo thời gian thực. […]

Đọc thêm