Giải pháp quản lý rủi ro – EnForce Risk Manager

Giới thiệu về EnForce Risk Manager Với việc dữ liệu được lưu trữ trên các hệ thống máy tính ngày càng bùng nổ với số lượng lớn thì khả năng rủi ro đối với dữ liệu ngày càng cao: các dữ liệu vi phạm, các mối liên quan cá nhân, các chi phí cho e-discovery, [...]
Đọc thêm