Giải pháp quản lý truy cập đặc quyền

Quản lý truy cập đặc quyền với PowerBroker Password Safe PowerBroker Password Safe là một giải pháp quản lý các mật khẩu và phiên truy cập đặc quyền một cách tự động, cung cấp khả năng kiểm soát truy cập bảo mật, kiểm toán, cảnh báo và ghi lại cho bất kỳ tài khoản đặc [...]
Đọc thêm