Quét lỗ hổng website

Acunetix – Công cụ Quét lỗ hổng Website hàng đầu thế giới Trên 70% các các trang web có lỗ hổng có thể dẫn đến các hành vi trộm cắp dữ liệu nhạy cảm như thông tin thẻ tín dụng, thông tin khách hàng…Tin tặc tập trung nỗ lực tìm kiếm và khai thác các lỗ hổng thông qua các ứng dụng như giỏ hàng, form đăng nhập, […]

Đọc thêm