Phương pháp nào để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng nội bộ và phức tạp?

Sự thật là, khi nhắc đến những mối đe doạ phức tạp, các nhóm điều hành bảo mật thông tin thường không có các chỉ số xác định trước để biết trước những điều cần tránh. Chính vì vậy, hệ thống của họ dễ bị tấn công hơn. Ngày nay, các cuộc tấn công mạng tiên tiến được thiết kế để xâm nhập một hoặc nhiều hệ thống, đồng thời thiết lập các kênh liên lạc để điều hướng các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu của mình. Họ thường sử dụng nhiều vector tấn công phức tạp khó phát hiện hay loại bỏ.

Có thể đưa ra các quyết định sáng suốt hơn và dự đoán các vấn đề trước khi nó xảy ra là một việc rất quan trọng. Cách duy nhất để chống lại các mối đe doạ tiên tiến là áp dụng việc phân tích nâng cao nhằm nhanh chóng xác định, điều tra, phản ứng lại và học cách thích nghi với các mối nguy cơ tấn công mạng trong môi trường kỹ thuật số ngày nay.

splunk---webinar

Hãy tham gia với Splunk để có được cái nhìn tổng quan từ các chuyên gia Bảo mật tại đây và tìm hiểu cách bạn có thể:

  • Hưởng lợi ích từ việc phát hiện sớm và kịp thời các cuộc tấn công mạng phức tạp hay nội bộ.
  • Phát hiện hoạt động nguy hiểm xuyên suốt hệ thống cyber kill chain.
  • Phát hiện hoạt động bất thường bằng việc phân tích thống kê nâng cao và machine learning.
  • Có được cái nhìn toàn diện hơn cho các cuộc điều tra bằng cách sử dụng machine learning.
  • Tối ưu hoá các cuộc điều tra, đối phó với những nguy cơ tiềm tàng và tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống.
  • Tận dụng các công cụ của đơn vị cung cấp giải pháp để quản lý khủng khoảng.

Thời gian: 1:00 am (GMT+7)/ 1:00pm ET, 28 tháng 2 năm 2019

Register-Now-TIENG VIET