Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam lần thứ XXI năm 2017

Ngày 05 – 06/10/2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai đã diễn ra Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam lần thứ XXI năm 2017, với chủ đề Nâng cao hiệu quả chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 do Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Lào Cai và Hội Tin học Việt Nam đồng tổ chức.

Chương trình hội thảo gồm hai nội dung chính là triển lãm sản phẩm CNTT nhằm giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và hội thảo chuyên đề với các nội dung:

  • Nâng cao hiệu quả chính quyền điện tử, an toàn, an ninh mạng
  • Phát triển đô thị thông minh trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0
  • Thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg

IMG_1907_1

Ông Nguyễn Hùng Cường – đại diện VNCS tham dự Hội thảo (Nguồn: VNCS)

Công ty CP An ninh không gian mạng (VNCS), với tư cách nhà tài trợ,  đã cử đại diện tham gia hội thảo với mục đích xúc tiến thương mại, thông qua trao đổi nhằm nắm bắt hiện trạng nhu cầu về bảo mật và an ninh mạng tại địa phương và giới thiệu các giải pháp kỹ thuật công nghệ mới đến với cộng đồng CNTT.