Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Thành phố thông minh trong khu vực ASEAN

Ngày 19/1/2018, Viện Chiến lược TTTT, Bộ TTTT vừa chủ trì Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hướng tới xây dựng các thành phốthông minh ở các nước thành viên cộng đồng ASEAN. Tham dự Hội thảo kéo dài 1 ngày tại Hà Nội có các chuyên gia cao cấp, các nhà hoạch định chính sách từ Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Tin học hóa, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Tần số Vô tuyến điện, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) – Bộ TTTT, Tập đoàn VNPT (Việt Nam) và đại diện các cơ quan phụ trách về thúc đẩy số từ các quốc gia thành viên ASEAN bao gồm: Singapore, Malaysia, Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam.

Thành phố thông minh là một nội dung ưu tiên quan trọng trong các ưu tiên của các nước ASEAN trong phát triển hạ tầng ICT đến năm 2020 cũng như hoạt động của ASEAN. Đây cũng là một trong những hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của của ASEAN với Nhật Bản. ASEAN có 10 quốc gia nhưng mức độ xây dựng TMTM khác, theo đó các nước ASEAN cũng hợp tác để chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy phát triển TPTM ở mỗi quốc gia.

Trong hội thảo đại diện của các quốc gia đã chia sẻ kinh nghiệm, trong đó bài trình bầy kinh nghiệm xây dựng “Quốc gia thông minh” (Smart Nation) của đại biểu Singapore đã nhận được nhiều sự chú ý.

Tại Việt Nam, một số tỉnh, thành phố đã có chính sách và ban hành văn bản pháp lý về việc xây dựng Smart City.

2

Ông Nguyễn Thành Đạt – CTO VNCS

Ở góc độ một chuyên gia, ông Nguyễn Thành Đạt, CTO Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh không gian mạng Việt Nam đã phân tích những nguy cơ bảo mật đối với  việc ứng dụng các thiết bị IoT so  với mạng máy tính truyền thống do các thiết bị IoT khá hạn chế về khả năng nên không thể triển khai đầy đủ các biện pháp bảo mật. Bên cạnh đó, các các thiết bị IoT trên thị trường chủ yếu là các hệ thống chủ yếu tập trung vào tính năng mà không quan tâm nhiều đến bảo mật. Điều này tạo ra guy cơ rất lớn cho các thiết bị IoT và hạ tầng smart city nói chung. Từ những nguy cơ trên, bài trình bày tập trung đưa ra giải pháp nhằm thu thập dữ liệu big data từ các thiết bị. Tiến hành phân tích, giám sát, phát hiện và cảnh báo sớm các nguy cơ bảo mật trước khi nó gây ra tổn thật cho smart city.

3

 

Tất cả các bài trình bày và báo cáo của các quốc gia đã đóng góp vào thành công của Hội thảo và là tài liệu để tiếp tục được phân tích và đánh giá. Các ý kiến, kiến nghị tại Hội thảo về thúc đẩy xây dựng TPTM cũng sẽ được tổng hợp gửi tới Ban thư ký ASEAN và các nước thành viên ASEAN để tham chiếu.