Enter your keyword

Giải pháp quản lý rủi ro – EnForce Risk Manager

Encase

Giới thiệu về EnForce Risk Manager

Với việc dữ liệu được lưu trữ trên các hệ thống máy tính ngày càng bùng nổ với số lượng lớn thì khả năng rủi ro đối với dữ liệu ngày càng cao: các dữ liệu vi phạm, các mối liên quan cá nhân, các chi phí cho e-discovery, các dữ liệu hết hạn. Các rủi ro này ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp cũng như chi phí hàng năm để lưu trữ, bảo quản dữ liệu.

Enforce Risk Management là phần mềm tự động chủ động xác định, phân loại và xử lý các dữ liệu cá nhân, nhạy cảm trong toàn doanh nghiệp. Đây là giải pháp đưa ra cái nhìn sâu sắc và kiểm soát toàn bộ các dữ liệu đi qua các thiết bị Endpoint bao gồm cả có cấu trúc và phi cấu trúc. Điều này cho phép doanh nghiệp quản lý dữ liệu một cách thông minh, đảm bảo tuân thủ bảo mật và giảm thiểu rủi ro về dữ liệu.

3

Tính năng

  • Kiểm soát các tài liệu cũ, hết hạn, trùng lặp: Loại bỏ các dữ liệu không cần thiết, giảm chi phí lưu trữ
  • Tự động hồi phục dữ liệu: Có hệ thống giảm thiểu rủi ro thông qua các hành động kiểm soát dữ liệu khác nhau
  • Xử lý phân tán: Xử lý phân tán thông qua công nghệ agent thông minh cho phép mở rộng mà không bị gián đoạn các hoạt động.
  • Hoàn thiện các liên kết dữ liệu thông minh: Công nghệ mới của EnForce cho phép điều tra sâu các dữ liệu số, từ đó đưa ra cái nhìn tổng quan và sâu sắc đối với dữ liệu.
  • Khả năng tùy chỉnh các giao diện quản lý: Dễ dàng xem xét và đưa ra các báo cáo về các dữ liệu nhạy cảm trong tổ chức.

Video giới thiệu EnForce Risk Manager