Encase - GuidanceSoftware

From beginning to endpoint.

Encase (Guidance Software) được thành lập vào năm 1997, trụ sở tại Pasadena, California, US. Guidance Software được công nhận trên toàn thế giới là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai phá dữ liệu số và điều tra thông tin số. Các giải pháp phần mềm EnCase® cung cấp nền tảng cho các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp tiến hành điều tra hiệu quả đối với tất cả các trường hợp bao gồm hành vi trộm cắp tài sản sở hữu trí tuệ, ứng phó sự cố, kiểm toán tuân thủ và đáp ứng tất cả yêu cầu khai phá dữ liệu số, đồng thời duy trì được sự toàn vẹn của dữ liệu điều tra. Hiện nay có hơn 33 triệu endpoint đang sử dụng các sản phẩm và giải pháp của Guidance Software, chiếm đến 78% doanh nghiệp trong Top Fortune 100.

VNCS chính thức là nhà phân phối các sản phẩm của Encase (GuidanceSoftware) tại Việt Nam từ năm 2016.

GIẢI PHÁP ĐIỀU TRA SỐ – ENCASE FORENSIC

Encase Forensic là một chương trình của hãng Guidance Software và được sử dụng như một nền tảng thiết yếu cho công việc điều tra số.

EnCase Forensic cho phép:

  • Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn thiết bị
  • Phân tích các thông tin từ ổ đĩa một cách toàn diện
  • Sản xuất các báo cáo sâu rộng về các phát hiện trong khi duy trì sự toàn vẹn của bằng chứng

GIẢI PHÁP BẢO MẬT ENDPOINT – ENCASE ENDPOINT SECURITY

Endpoint Security là giải pháp kết hợp giữa EnCase® Analytics và EnCase® Cybersecurity nhằm giúp chủ động giải quyết các lỗ hổng bảo mật bằng cách phát hiện các nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn trong endpoint dẫn đến việc mất mát dữ liệu nhạy cảm, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu và uy tín của tổ chức.

GIẢI PHÁP ĐIỀU TRA ENDPOINT – ENCASE ENDPOINT INVESTIGATOR

EnCase® Endpoint Investigator được thiết kế cho các công ty và cơ quan chính phủ để thực hiện các điều tra từ xa, kín đáo mà không gây ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày của tổ chức.

EnCase® Endpoint Investigator cung cấp một công cụ điều tra hiệu quả cao, dùng để dò quét, tìm kiếm và thu thập các dữ liệu cần thiết cho cuộc điều tra: các vấn đề về năng suất nhân sự, các vi phạm compliance, chính sách IT, các báo cáo tài chính bất thường, …

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO – ENFORCE RISK MANAGER

Enforce Risk Management là phần mềm tự động chủ động xác định, phân loại và xử lý các dữ liệu cá nhân, nhạy cảm trong toàn doanh nghiệp. Đây là giải pháp đưa ra cái nhìn sâu sắc và kiểm soát toàn bộ các dữ liệu đi qua các thiết bị Endpoint bao gồm cả có cấu trúc và phi cấu trúc. Điều này cho phép doanh nghiệp quản lý dữ liệu một cách thông minh, đảm bảo tuân thủ bảo mật và giảm thiểu rủi ro về dữ liệu.