ĐÀO TẠO VỀ BẢO MẬT VÀ ATTT

cyber-security-training

VNCS hiện đang cung cấp các khóa đào tạo về bảo mật và ATTT:

  1. Log monitor and analysis
  2. Malware analysis
  3. Hacking Forensic Investigator
  4. Advanced Cryptography
  5. Advanced Application Security
  6. Advanced Penetration Testing
  7. Security Training

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin cụ thể của các khóa học tại địa chỉ email: sales@vncs.vn