CEO VNCS – Ông Khổng Huy Hùng được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam nhiệm kỳ III (2019-2024)

Sáng ngày 7/9/2019, Hiệp hội an toàn thông tin (ATTT) Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2019- 2024). Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Trong khuôn khổ đại hôi, các hội viên của Hiệp hội ATTT đã chính thức bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ III gồm 26 thành viên. Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội ATTT. Đặc biệt, ông Khổng Huy Hùng – CEO của VNCS, đồng thời là Chủ nhiệm CLB VSAC – vinh dự được bầu làm Phó Chủ tịch VNISA nhiệm ký III (2019-2024), trở thành Phó Chủ tịch trẻ tuổi nhất VNISA từ trước đến nay.

CEO VNCS Khổng Huy Hùng (thứ ba từ phải sang hàng dưới) được bầu vào Ban chấp hành Hiệp hội VNISA nhiệm kỳ III (2019 -2024), là 1 trong các Phó Chủ tịch hỗ trợ cho Chủ tịch Hiệp hội - Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng.

CEO VNCS Khổng Huy Hùng (thứ ba từ phải sang hàng dưới) được bầu vào Ban chấp hành Hiệp hội VNISA nhiệm kỳ III (2019 -2024), là 1 trong các Phó Chủ tịch hỗ trợ cho Chủ tịch Hiệp hội – Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng.

Trong bài tham luận của mình tại đại hội, ông Khổng Huy Hùng đã chia sẻ quan điểm cũng như định hướng hoạt động của Câu lạc bộ VSAC trong thời gian tới, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu thúc đẩy thị trường giám sát, bảo vệ, kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng Việt Nam phát triển.

Theo ông Hùng, thông điệp đã được Thủ tướng chỉ đạo xuyên suốt trong thời gian qua là Việt Nam đang xây dựng Chiến lược chuyển đổi số toàn bộ nền kinh tế – xã hội và dự kiến sẽ ban hành trong năm 2019, ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng thông tin, triển khai thương mại mạng 5G năm 2020, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm ATTT và một điều rất quan trọng là đưa Việt Nam trở thành trung tâm an ninh mạng của khu vực ASEAN.

a sếp pb okela

Ông Khổng Huy Hùng tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III của VNISA

Trong giai đoạn triển khai Chính phủ điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số của đất nước, BCH nhiệm kỳ mới đã họp phiên đầu tiên ngay sau khi có kết quả bầu cử và đã có những định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ, bao gồm một số mục tiêu chính sau: Củng cố, xây dựng tổ chức, phát triển hội viên; Tích cực tham gia phản biện, xây dựng chính sách của nhà nước trong lĩnh vực ATTT; Đẩy mạnh hoạt động tư vấn về chính sách và chuyên môn trong lĩnh vực ATTT; Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATTT; Đẩy mạnh hoạt động hợp tác trong nước và quốc tê; Nâng cao chất lượng sự kiện Ngày An toàn thông tin hằng năm. Bên cạnh đó BCH sẽ cố gắng khắc phục những hạn chế đã chỉ ra trong nhiệm kỳ II và phát huy những thế mạnh đã đạt được.