Các phần mềm dò quét lỗ hổng website hàng đầu hiện nay

Mỗi lổ hổng như một mắt xích yếu trong một dây xích. Website là phần giao tiếp trực tiếp với thế giới Internet của một cơ quan, doanh nghiệp. Đây cũng là cửa ngõ tấn công luôn được hacker để ý đến đầu tiên. Việc chủ động dò quét để tìm ra lỗ hổng website trước hacker là việc làm cần thiết để tự bảo vệ website của bạn trước các tin tặc.

Dưới đây là danh sách các phần mềm dò quét tìm lỗ hổng website phổ biến hàng đầu hiện nay:

1. Acunetix Web Vulnerability Scanner (Acunetix WVS)

Acunetix WVS là phần mềm quét lỗ hổng website phổ biến hàng đầu hiện nay được các hacker, các chuyên gia an toàn thông tin sử dụng. Acunetix WVS tự động tìm ra các lỗ hổng website đặc biệt nghiêm trọng như SQL Injection, XSS…và các lỗ hổng liên quan đến phần mềm máy chủ web như Apache, IIS và lỗ hổng liên quan đến ngôn ngữ lập trình. Acunetix WVS có một giao diện sử dụng đơn giản, cung cấp danh sách các lổ hổng, các câu lệnh truy vấn để tìm ra các lỗ hổng này.

Acunetix WVS sẽ dò quét tất cả các tệp, các biến trong website để tìm kiếm lỗ hổng. Acunetix WVS sẽ liệt kê danh sách các lỗ hổng mà website gặp phải và có hướng dẫn cần phải làm gì để khắc phục lỗ hổng đó.

2. IBM AppScan

IBM AppScan cho phép tìm ra các lỗ hổng ứng dụng trên nền tảng web. IBM AppScan có thể dò quét ra các lỗ hổng báo mật website như SQL Injection, XSS, tìm kiếm phát hiện ra Trojan và Backdoor…

3. WebInspect

Webinspect cho phép nhận dạng ra các lỗ hổng website phổ biến. Sử dụng Webinspect để dò quét lỗ hổng website cho ta biết cấu hình web server đã chuẩn chưa, đồng thời nó cũng thử sử dụng một vài tấn công để khai thác lỗ hổng website.

Trên đây là 3 trong số các phần mềm dò quét lỗ hổng website phổ biến hàng đầu hiện nay. Trong đó Acunetix WVS là phần mềm được biết đến một cách rộng rãi nhất trong việc tìm kiếm, dò quét lỗ hổng website hiện nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật danh sách các phần mềm dò quét lỗ hổng website đến các bạn.