VNCS – Doanh nghiệp ATTT duy nhất tham luận tại Hội nghị thường kỳ của UBQG về Chính phủ điện tử 2020

Ông Khổng Huy Hùng, phó chủ tịch Hiệp hội VNISA, tổng giám đốc VNCS vinh dự đại diện cho các doanh nghiệp ATTT tham luận tại Hội nghị thường kỳ của Uỷ ban quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 26/8/2020. Hội nghị dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng […]

Đọc thêm