Acunetix – Sản phẩm hàng đầu quét lỗ hổng website

 

Acunetix WVS là phần mềm quét lỗ hổng website hiệu quả nhất, nó kiểm tra tất cả các lỗ hổng website bao gồm cả SQL Injection, Cross Site Scripting và quét nhiều nhiều lỗ hổng website  khác.

SQL Injection là kỹ thuật tấn công sửa đổi các truy vấn SQL để đạt được quyền truy cập vào dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của website. SQL Injection là lỗ hổng website phổ biến nhất. Cross-site scripting hay còn gọi là XSS là kỹ thuật tấn công cho phép một hacker để thực hiện một kịch bản độc hại trên trình duyệt của người dùng truy cập. Acunetix WVS có thể ra quét các lỗ hổng này trên website của bạn.

Phát hiện lỗ hổng này đòi hỏi một công cụ phát hiện tinh vi. Điều tối quan trọng trong kỹ thuật quét bảo mật web không phải ở số lượng các cuộc tấn công mà một máy quét có thể phát hiện, mà là sự phức tạp và triệt để với khi quét lỗi SQL injection, Cross Site Scripting và các cuộc tấn công khác.
Acunetix WVS có một bộ engine phát hiện lỗ hổng website hàng đầu kèm theo là Acunetix AcuSensor thực hiện các cuộc tấn công tự động và hiển thị các lỗ hổng được tìm thấy. Đây là một công nghệ bảo mật duy nhất có thể nhanh chóng tìm thấy lỗ hổng với số lượng cảnh báo giả rất thấp, cho thấy lỗ hổng trong mã và báo cáo thông tin gỡ lỗi. Đồng thời xác định các lỗ hổng website như CRLF,  Code execution, Directory Traversal, File inclusion, lỗ hổng trong xác thực và các lỗ hổng khác.
Báo cáo chi tiết theo đúng chuẩn Acunetix Web Vulnerability Scanner bao gồm một mô-đun báo cáo mở rộng có thể tạo các báo cáo cho các ứng dụng web của bạn theo chuẩn tương thích dữ liệu PCI DSS có thể sử dụng trên nhiều ứng dụng khác.

Phân  tích trang  web  của  bạn nhằm chống  lại kiểu tấn công Google  Hacking Database (GHDB) là một cơ sở dữ liệu của các truy vấn được sử dụng bởi tin tặc để xác định các thông tin nhạy cảm trên trang web của bạn, chẳng hạn như trang đăng nhập cổng thông tin, các bản ghi thông tin an ninh mạng, và như vậy. Acunetix thực hiện các truy vấn GHDB vào các nội dung thông tin đã thu thập của trang web của bạn và xác định các dữ liệu nhạy cảm hoặc các mục tiêu khai thác trước khi bị tấn công qua các công cụ tìm kiếm.

Chúng tôi sẽ giới thiệu sâu hơn về Acunetix WSV, phần mềm quét lỗ hổng website hiệu quả nhất trong bài sau.