[Tuyển dụng] Vị trí marketing

Mô tả Công việc Vị trí: Nhân viên Marketing  JOB REQUIREMENTS Xây dựng, thiết lập ngân sách marketing và thực hiện kế hoạch Marketing bao gồm các kênh Online và Offline (lên kế hoạch tổ chức các Event/Training/Workshop theo kế hoạch năm đề ra) Quản trị website công ty và các trang mạng xã hội, […]

Đọc thêm

  • 1
  • 2
  • 4