[Tuyển dụng] SALES MANAGER

Job Description for Sales Manager – Vị trí: Phụ trách kinh doanh (Sales Manager) khối khách hàng Chính phủ, Viễn thông, Doanh nghiệp – Mô tả công việc: Xây dựng, thực hiện kế hoạch kinh doanh các sản phẩm, giải pháp của VNCS Tìm kiếm và xây dựng kênh phân phối, duy trì các mối […]

Đọc thêm


[Tuyển dụng] CHANNEL AND MARKETING MANAGER

Job Description for Channel & Marketing Manager – Mô tả công việc: 1.    Quản lý toàn bộ hoạt động marketing bao gồm xúc tiến thương mại (event, chương trình dành cho partner,…) và digital marketing (SEO, website, mạng xã hội, email, Youtube,…) 2.    Xây dựng và thực hiện kế hoạch Marketing hàng năm. 3.    Đề […]

Đọc thêm


Tọa đàm, hướng nghiệp cho sinh viên ATTT, CNTT năm 2016 – Học Viện Kỹ thuật Mật mã Hà Nội

Thực hiện nhiệm vụ triển khai Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020” {sau đây gọi tắt là Đề án 99). Hôm nay, ngày 29/11/2016, tại Học viện Kỹ thuật Mật […]

Đọc thêm
  • 1
  • 2