Hội thảo ATTT – VNCS CONF 2016 “Sáng kiến phản ứng sự cố toàn diện”

Các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và liên tục thay đổi, tin tặc liên tục tìm cách thức mới để khai thác và thâm nhập vào hệ thống. Dẫu đã được trang bị các giải pháp bảo mật tiên tiến trên thế giới, liệu rằng bạn có thể phát hiện các cuộc tấn công mới? Hội thảo VNCS CONF 2016 với chủ đề “Sáng kiến phản ứng sự cố toàn diện” sẽ lần đầu tiên tại Việt Nam đưa ra sáng kiến và giải pháp kết nối toàn bộ những công nghệ bảo mật tiên tiến nhất trên thế giới nhằm nâng cao khả năng phát hiện và phòng chống các cuộc tấn công mạng hiện đại. Hội thảo sẽ có kịch bản xâu chuỗi chặt chẽ các công nghệ bảo mật thông qua mô phỏng các tình huống tấn công mạng thực tế.

Đọc thêm
  • 1
  • 3
  • 4