Phân tích bảo mật doanh nghiệp

  Hệ thống CNTT và cơ sở hạ tầng  tạo ra các dữ liệu mỗi giây mỗi ngày. Dữ liệu máy này chứa record phân loại tất cả các hành vi người dùng, dịch vụ, mức độ rủi ro an ninh mạng, các hoạt động gian lận... Là một trong những phân khúc phát triển [...]
Đọc thêm


Giám sát hệ thống IT

  Splunk được Gartner đánh giá là Leader trong lĩnh vực SIEM năm 2015 Năm thứ hai liên tiếp, Splunk đã được xếp là Leader trong Magic Quadrant cho lĩnh vực SIEM Ngày nay, hàng ngàn các tổ chức trên thế giới sử dụng Splunk Enterprise và Splunk App for Security Enterprise để tạo ra [...]
Đọc thêm